طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه consequential damage به فارسی consequential damage یعنی چه

consequential damage


بازرگانى : خسارت غير مستقيم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها