معنی و ترجمه کلمه contemporaneity به فارسی contemporaneity یعنی چه

contemporaneity


هم عصرى ،معاصر بودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها