طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه criminal conviction به فارسی criminal conviction یعنی چه

criminal conviction


روانشناسى : محکوميت جنايى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها