معنی و ترجمه کلمه cross slide به فارسی cross slide یعنی چه

cross slide


علوم مهندسى : کشوى لغزنده عرضى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها