معنی و ترجمه کلمه current operating allowance به فارسی current operating allowance یعنی چه

current operating allowance


سهميه موجود عملياتى
علوم نظامى : سهميه عملياتى فعلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها