معنی و ترجمه کلمه custom made به فارسی custom made یعنی چه

custom made


سفارشى ،سفارش داده شده( مثل لباس)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها