معنی و ترجمه کلمه date of grace به فارسی date of grace یعنی چه

date of grace


قانون ـ فقه : مدت مجاز براى پرداخت سفته و برات پس از سر رسيد

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها