طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه discordant به فارسی discordant یعنی چه

discordant


ناسازگار،ناموزون ،مغاير
روانشناسى : ناهماهنگ

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها