طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه distinction به فارسی distinction یعنی چه

distinction


تميز،فرق ،امتياز،برترى ،ترجيح ،رجحان ،تشخيص
روانشناسى : تمايز

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها