طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه dodecagynous به فارسی dodecagynous یعنی چه

dodecagynous


داراى دوازده مادگى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها