طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه dog eat dog به فارسی dog eat dog یعنی چه

dog eat dog


با خودخواهى و بيرحمى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها