معنی و ترجمه کلمه dumper به فارسی dumper یعنی چه

dumper


ماشين خاک کشى
علوم مهندسى : رفتگر،ماشين حمل زباله کاميون تخليه کن
معمارى : دامپر
علوم هوايى : کاهنده
علوم نظامى : ماشين حمل زباله کاميون تخليه کن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها