طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه earth-leakage indicator به فارسی earth-leakage indicator یعنی چه

earth-leakage indicator


علوم مهندسى : دستگاه نشاندهنده نشتى زمين

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها