معنی و ترجمه کلمه economic welfare به فارسی economic welfare یعنی چه

economic welfare


بازرگانى : رفاه اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها