معنی و ترجمه کلمه edge fillter به فارسی edge fillter یعنی چه

edge fillter


علوم مهندسى : صافى چاکدار

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها