معنی و ترجمه کلمه electronics به فارسی electronics یعنی چه

electronics


الکترونيک ،شاخه اى از علم فيزيک که درباره صدور وحرکت و تاثيرات الکترون درخلا و گازهاو همچنين استفاده از دستگاههاى الکترونى بحث ميکند
علوم مهندسى : علم الکترونيک الکترونشناسى
کامپيوتر : الکترونيک
الکترونيک : الکترونيک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها