معنی و ترجمه کلمه excess reserves به فارسی excess reserves یعنی چه

excess reserves


ذخائر اضافى
بازرگانى : اندوخته هاى مازاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها