معنی و ترجمه کلمه fallaciousness به فارسی fallaciousness یعنی چه

fallaciousness


فريبندگى ،سفسطه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها