معنی و ترجمه کلمه farm surplus به فارسی farm surplus یعنی چه

farm surplus


بازرگانى : مازاد کشاورزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها