معنی و ترجمه کلمه fay به فارسی fay یعنی چه

fay


: )vt.& vi.(نصب کردن ،موفق شدن ،شوخى توهين اميزکردن ،پاک کردن ،elf( : )n.(،fairy، )=faithجن ،پرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها