معنی و ترجمه کلمه fire cured به فارسی fire cured یعنی چه

fire cured


دودى ،دود داده شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها