طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gallopade به فارسی gallopade یعنی چه

gallopade


)gallop(چهارنعل روى ،چهار نعل

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها