طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه give evidence of به فارسی give evidence of یعنی چه

give evidence of


گواهى دادن در مورد،گواه دان
قانون ـ فقه : گواه اوردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها