طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه glandulation به فارسی glandulation یعنی چه

glandulation


ترکيب و ساخت غدد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها