معنی و ترجمه کلمه grantee به فارسی grantee یعنی چه

grantee


صاحب امتياز،انتقال گيرنده
قانون ـ فقه : متهب منتقل اليه

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها