معنی و ترجمه کلمه hardenable به فارسی hardenable یعنی چه

hardenable


علوم مهندسى : سخت شونده

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها