طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه harness horse به فارسی harness horse یعنی چه

harness horse


اسب سوارى يا بارکش
ورزش : اسب مخصوص ارابه رانى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها