طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه he phrased it politely به فارسی he phrased it politely یعنی چه

he phrased it politely


بعبارت مودبانه انرادراورد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها