طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه humble به فارسی humble یعنی چه

humble


زبون ،فروتن ،متواضع ،محقر،بدون ارتفاع ،پست کردن ،فروتنى کردن ،شکسته نفسى کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها