معنی و ترجمه کلمه i was taught by him به فارسی i was taught by him یعنی چه

i was taught by him


من در نزد وى تعليم گرفتم ،او مرا تعليم داد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها