طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه idee fixe به فارسی idee fixe یعنی چه

idee fixe


روانشناسى : فکر ثابت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها