طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ignition by contact breaking به فارسی ignition by contact breaking یعنی چه

ignition by contact breaking


علوم مهندسى : احتراق با قطع کنتاکت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها