معنی و ترجمه کلمه impluse ratio به فارسی impluse ratio یعنی چه

impluse ratio


نسبت ضربه
علوم مهندسى : نسبت ايمپولز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها