طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه impluse regenerator به فارسی impluse regenerator یعنی چه

impluse regenerator


علوم مهندسى : بازياب ضربه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها