طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه inadvisable به فارسی inadvisable یعنی چه

inadvisable


غير مقتضى ،دور از صلاح ،مضر،بى صرفه ،دور از مصلحت ،ناروا،مخالف

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها