طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه institute به فارسی institute یعنی چه

institute


بنياد نهادن ،برقرار کردن ،تاسيس کردن ،موسسه ،بنداد،بنگاه ،بنياد،انجمن ،هيئت شورا،فرمان ،اصل قانونى ،مقررات
معمارى : موسسه
قانون ـ فقه : موسسه ،تاسيس کردن
روانشناسى : موسسه
بازرگانى : نهاد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها