معنی و ترجمه کلمه item validity به فارسی item validity یعنی چه

item validity


روانشناسى : اعتبار پرسش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها