معنی و ترجمه کلمه jet flow gate به فارسی jet flow gate یعنی چه

jet flow gate


دريچه با سرلوله
عمران : فشاراين دريچه زياداست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها