طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه jurisprudence به فارسی jurisprudence یعنی چه

jurisprudence


علم حقوقى ،حقوق الهى ،فقه
قانون ـ فقه : فلسفه حقوق

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها