طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه kind of به فارسی kind of یعنی چه

kind of


تاحدى ،تا درجه اى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها