طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه kinema or cin به فارسی kinema or cin یعنی چه

kinema or cin


سينما،تصاويرمتحرک ،پيکرهاى جنبنده ،نگاره هاى جنبنده ،سايه نما

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها