طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه locator به فارسی locator یعنی چه

locator


موجر،اجاره دهنده ،(امر ).جايگزين شونده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها