معنی و ترجمه کلمه locator به فارسی locator یعنی چه

locator


موجر،اجاره دهنده ،(امر ).جايگزين شونده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها