معنی و ترجمه کلمه magnetometer به فارسی magnetometer یعنی چه

magnetometer


مغناطيس سنج دريايى
الکترونيک : مغناطيس سنج
علوم نظامى : دستگاه ولت سنج دستگاه تعيين ولتاژ جريان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها