معنی و ترجمه کلمه mentally retarded به فارسی mentally retarded یعنی چه

mentally retarded


روانشناسى : عقب مانده ذهنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها