معنی و ترجمه کلمه mix-in-place به فارسی mix-in-place یعنی چه

mix-in-place


تهيه بتن در خود کارگاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها