طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه net net worth به فارسی net net worth یعنی چه

net net worth


ارزش خالص
قانون ـ فقه : ارزش کل داراييهاى يک موسسه منهاى قروض و تعهداتش

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها