طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه obedientia est legis essentia به فارسی obedientia est legis essentia یعنی چه

obedientia est legis essentia


قانون ـ فقه : اطاعت اصل و روح قانون است

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها