طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه obturate به فارسی obturate یعنی چه

obturate


مسدود کردن ،بستن ،مانع شدن ،گرفتن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها