معنی و ترجمه کلمه overload device به فارسی overload device یعنی چه

overload device


الکترونيک : فيوز گرمايى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها