طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه packing sheet به فارسی packing sheet یعنی چه

packing sheet


لفاف بار پيچى ،حوله ترکه بتن بيمار بپيچند،کمپرس

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها